OC działalności medycznej

Ubezpieczenie dedykowane jest lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej. Obejmuje ono odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim w następstwie posiadania i użytkowania nieruchomości oraz stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji wszelkiego typu, a także ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

W razie potrzeby ubezpieczenie OC działalności gospodarczej i użytkowania mienia można rozszerzyć o następujące Klauzule (dodatkowy zakres ochrony, który nie jest objęty ubezpieczeniem w zakresie podstawowym):

Klauzula nr 7: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy nieruchomości).

Klauzula nr 8: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy ruchomości).

Klauzula nr 10: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego (OC za szkody w mieniu.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

  • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
  • fax: +48 126 19 17 30
  • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

  • tel.: +48 792 770 377
  • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)