Kontakt w zakresie ubezpieczeń

 Brygida Olszewska
 Aniela Romanowska
 +48 68 32 36 684, +48 68 320 79 00
+48 509 396 025
 piętro I, pokój "Praktyki lekarskie"

 

Administrator platformy ubezpieczeniowej
 Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.
ul. Szosa Chełmińska 177/181, 87-100 Toruń
 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
NIP 899-24-96-102, KRS 0000188502, kapitał zakładowy w kwocie 267 750,00 zł opłacony w całości

Informacja o ubezpieczeniach

  • tel.: +48 68 323 66 84