Ubezpieczenie OC w składce członkowskiej

Krok 1 z 4

za Tobą 0% czynności

Wybierz interesujące Cię ubezpieczenie i w razie potrzeby dodatkowe zakresy oraz wypełnij wszystkie pola wskazane do kalkulacji. Na podstawie wypełnionych danych przedstawimy Ci ofertę ubezpieczenia.

Obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty, z którego mogą skorzystać członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze mający opłaconą składkę członkowską. Ubezpieczenie jest zawierane na okres 12 miesięcy. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

Rodzaj ubezpieczenia OC, którym jest obejmowany członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, zależy od formy wykonywanego przez niego zawodu medycznego. Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest dedykowane osobom, które wykonują działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej. Z kolei dobrowolne ubezpieczenie OC z sumą ubezpieczenia  300 000 zł – osobom zatrudnionym wyłączenie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Obowiązkowe OC
75 000 EUR (na jedno zdarzenie) / 350 000 EUR (na wszystkie zdarzenia)
Dobrowolne OC
300 000 PLN (na jedno i wszystkie zdarzenia)

Ubezpieczenia dodatkowe

ZakresWariant IWariant II
Badania na obecność wirusów HIV lub WZW1 000 PLN1 000 PLN
Koszt leczenia antyretrowirusowego5 000 PLN5 000 PLN
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV50 000 PLN100 000 PLN
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu C20 000 PLN20 000 PLN
Jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW typu B10 000 PLN10 000 PLN
 
pola oznaczone * muszą zostać wypełnione
co najmniej jedno z pól oznaczonych ** musi zostać wypełnione
Nasza oferta dla Ciebie
OC w składce: NIE
Dobrowolne OC: 0 PLN
OC działalności: 0 PLN
NNW: 0 PLN
łącznie: 0 PLN
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. W szczególnych wypadkach składka może ulec zmianie lub ubezpieczyciel może odmówić objęcia ochroną ubezpieczeniową.
 

Informacja o ubezpieczeniach

  • tel.: +48 68 323 66 84