Ubezpieczenia zawodowe

Ubezpieczenie OC w składce członkowskiej

Obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty, z którego mogą skorzystać członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze mający opłaconą składkę członkowską. Ubezpieczenie jest zawierane na okres 12 miesięcy. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.

Rodzaj ubezpieczenia OC, którym jest obejmowany członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, zależy od formy wykonywanego przez niego zawodu medycznego. Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest dedykowane osobom, które wykonują działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej. Z kolei dobrowolne ubezpieczenie OC z sumą ubezpieczenia  300 000 zł – osobom zatrudnionym wyłączenie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Sprawdź szczegóły
Ubezpieczenia dodatkowe

Członkowie Okręgowej Izby lekarskiej w Zielonej Górze, którzy chcą kompleksowo zadbać o swoją ochronę finansową i zdrowotną, mogą skorzystać z innych ubezpieczeń, których zakres, sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowe zostały wynegocjowane specjalnie dla nich na zlecenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze:

  • dobrowolne ubezpieczenie OC pozwalające na podwyższenie sumy ubezpieczenia OC ze składki członkowskiej
  • ubezpieczenie OC działalności gospodarczej i użytkowania mienia
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z klauzulami HIV i/lub WZW.

Z ubezpieczeń dodatkowych mogą skorzystać tylko członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, którzy posiadają ubezpieczenie OC pokrywane ze składki członkowskiej.

Sprawdź szczegóły

Informacja o ubezpieczeniach

  • tel.: +48 68 323 66 84