NNW, HIV/WZW

Zakres ochrony obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków wraz ze świadczeniami dodatkowymi z tytułu ekspozycji ubezpieczonego na ryzyko HIV lub WZW. Ubezpieczenie dostępne jest w 9 wariantach różniących się sumą ubezpieczenia NNW i wysokością świadczeń związanych z ekspozycją ubezpieczonego na ryzyko HIV lub WZW. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jest wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Wypadek może mieć miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. Usługi powypadkowe typu assistance są świadczone na terenie Polski i obejmują m.in.: pomoc medyczną, rehabilitacyjną, domową, wizyty u psychologa, opiekę nad dziećmi, opiekę nad psami i kotami.

W przypadku ekspozycji zawodowej ubezpieczonego na materiał zakaźny ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów leczenia (przeprowadzenie konsultacji lekarskich, wykonanie badań na obecność wirusów HIV, HBV, HCV, HAV, HDV, HEV, zastosowanie kuracji antyretrowirusowej), a w sytuacji zakażenia wirusem HIV lub WZW – jednorazową wypłatę świadczenia z tego tytułu.

Ponadto bez względu na wybrany wariant ubezpieczenia zakres ochrony obejmuje świadczenie z tytułu naruszenia nietykalności cielesnej lekarza lub lekarza dentysty przez osoby trzecie, rozumianą jako fizyczną napaść, zaistniałą podczas wykonywania czynności zawodowych. Limit świadczeń w tym zakresie wynosi 1.000 zł w trakcie trwania 12-miesięcznej umowy ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in. przedmiot, zakres, limity oraz wyłączenia ochrony dostępne są tutaj.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

  • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
  • fax: +48 126 19 17 30
  • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

  • tel.: +48 792 770 377
  • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)