Podstawy prawne

Obowiązkowe ubezieczenie OC

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 31.05.2019:

 

Dobrowolne ubezpieczenie OC

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej lekarzy ustalone uchwałą nr UZ/427/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

 

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.09.2018:

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej (medycznej) i użytkowania mienia

Podstawa prawna: Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej uchwalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/429/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

 

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.09.2018:

Ubezpieczenie NNW + HIV/WZW

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

 

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.09.2018:

Ochrona Prawna

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki lub położnej ustalone uchwałą nr UZ/427/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

 

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.09.2018:

PZU Wojażer

Podstawa prawna:Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Wojażer ustalone uchwałą nr UZ/269/2017 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 19 września 2017 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.

Utrata dochodu

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r oraz Klauzula nr 5 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia PZU NNW.

Dyspozycja zwrotu składki

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

  • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
  • fax: +48 126 19 17 30
  • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

  • tel.: +48 792 770 377
  • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)