Podstawy prawne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019, poz. 866) oraz Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) wraz z postanowieniami dodatkowymi

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 31.05.2019:

 

Dobrowolne ubezpieczenie OC

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej lekarzy ustalone uchwałą nr UZ/427/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu PZU SA ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu PZU SA wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od OWU

 

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.09.2018:

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej (medycznej) i użytkowania mienia

Ubezpieczenie NNW + HIV/WZW

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/319/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od OWU

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.11.2021:

 

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.09.2018:

Ochrona Prawna

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej lub fizjoterapeuty ustalone uchwałą nr UZ/139/2019 z dnia 29 maja 2019 r. Zarządu PZU SA

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.11.2021:

 

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.09.2018:

PZU Wojażer

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU Wojażer ustalone uchwałą nr UZ/307/2019 Zarządu PZU SA z dnia 21 listopada 2019 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od OWU

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.11.2021:

Utrata dochodu

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/319/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od OWU – Klauzula nr 5

Archiwum:

Dokumenty obowiązujące do umów ubezpieczenia zawartych do 30.11.2021:

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO - PZU Cyber

Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/283/2017 r. z dnia 19 października 2017 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi od OWU

Postanowienia szczególne do OWU

Likwidacja szkód

Instrukcja dla użytkownika aplikacji mobilnej mojePZU

Uprawnienia do zniżki na ubezpieczenia indywidualne PZU SA, w tym ubezpieczenia komunikacyjne oraz domu i mieszkania, można aktywować w aplikacji mobilnej mojePZU. W tym celu pobierz aplikację mojePZU i aktywuj ją zgodnie z następującą instrukcją:

Dyspozycja zwrotu składki

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

  • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
  • fax: +48 126 19 17 30
  • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

  • tel.: +48 792 770 377
  • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)