Ubezpieczenie utraty dochodu

Ubezpieczenie adresowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie ukończyli 65 lat i zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji czasowej niezdolności do wykonywania pracy spowodowanej wypadkiem (także w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka) lub chorobą.

Ubezpieczenie utraty dochodu dostępne jest w dwóch wariantach. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, świadczenie wypłacane jest od pierwszego lub trzydziestego pierwszego dnia czasowej niezdolności lekarza do pracy. Czasowa niezdolność do pracy nie może trwać dłużej niż rok.

  Wariant A
świadczenie z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy przez lekarza począwszy od pierwszego dnia tej niezdolności, trwającej nie dłużej niż 1 rok
Wariant B
świadczenie z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy przez lekarza począwszy od trzydziestego pierwszego dnia tej niezdolności, trwającej nie dłużej niż 1 rok
  A1 A2 A3 B1 B2 B3
NNW 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
Całkowite, trwałe inwalidztwo 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
Utrata dochodu 60 000 zł
164 zł/dzień
120 000 zł
329 zł/dzień
180 000 zł
493 zł/dzień
60 000 zł
179 zł/dzień
120 000 zł
358 zł/dzień
180 000 zł
537 zł/dzień

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

  • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
  • fax: +48 126 19 17 30
  • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

  • tel.: +48 792 770 377
  • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)