Ubezpieczenie utraty dochodu

Ubezpieczenie adresowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie ukończyli 65 lat i obejmuje następujące świadczenia.

  • z tytułu śmierci w wyniku NNW (w tym w następstwie uprawiania sportów wysokiego ryzyka) oraz choroby;
  • z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa;
  • ubezpieczenie utarty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza lub lekarza dentysty,
  • usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP – zakres podstawowy.

W ubezpieczeniu utraty dochodu PZU SA wypłaca świadczenie w sytuacji czasowej niezdolności lekarza lub lekarza dentysty do wykonywania pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem (także w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka) lub chorobą

Ubezpieczenie utraty dochodu dostępne jest w dwóch wariantach. W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia świadczenie wypłacane jest od pierwszego lub trzydziestego pierwszego dnia czasowej niezdolności lekarza lub lekarza dentysty do pracy.

WAŻNE! Bez względu na wybrany wariant ubezpieczenia czasowa niezdolność do wykonywania pracy przez lekarza musi trwać co najmniej 30 dni kalendarzowych i być potwierdzona drukiem ZUS ZLA lub orzeczeniem ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku niespełnienia tych warunków ubezpieczyciel może się uchylić od odpowiedzialności.

  Wariant A
świadczenie z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy przez lekarza począwszy od pierwszego dnia tej niezdolności, trwającej nie dłużej niż 1 rok
Wariant B
świadczenie z tytułu utraty dochodu za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy przez lekarza począwszy od trzydziestego pierwszego dnia tej niezdolności, trwającej nie dłużej niż 1 rok
  A1 A2 A3 B1 B2 B3
NNW 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
Całkowite, trwałe inwalidztwo 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
Utrata dochodu 60 000 zł
164 zł/dzień
120 000 zł
329 zł/dzień
180 000 zł
493 zł/dzień
60 000 zł
179 zł/dzień
120 000 zł
358 zł/dzień
180 000 zł
537 zł/dzień

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in. przedmiot, zakres, limity oraz wyłączenia ochrony dostępne są tutaj.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

  • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
  • fax: +48 126 19 17 30
  • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

  • tel.: +48 792 770 377
  • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)