Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie obejmuje sytuacje nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osób ubezpieczonych zaistniałe podczas ich pobytu za granicą lub korzystania z zorganizowanego wypoczynku w Polsce. Ochroną objęte są także zagraniczne wyjazdy szkoleniowe oraz naukowe w celu odbycia przez lekarza i lekarza dentysty stażu, praktycznej nauki zawodu, delegacji służbowej, a także udziału w konferencjach naukowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje również zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

W skład ubezpieczenia PZU Wojażer wchodzą:

 • koszty leczenia za granicą,
 • assistance, w tym ubezpieczenie assistance Pakiet Dziecko i Pakiet Sport,
 • NNW,
 • OC osób fizycznych w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego, w tym szkody dotyczące sprzętu sportowego,
 • koszty kontynuacji leczenia po podróży.

Ubezpieczenie dostępne jest w wariancie indywidualnym oraz w wariancie rodzinnym. W tym ostatnim przypadku ochroną objęte są również osoby bliskie, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia przez Ubezpieczonego i przebywają razem z nim podczas podróży. Za osoby bliskie uznaje się: małżonka, konkubenta, wstępnego, zstępnego brata, siostrę, bratanka, bratanicę, siostrzeńca, ojczyma, macochę, pasierba, teścia, teściową, zięcia, synową, bratową, szwagra, szwagierkę, przysposobionego, przysposobiającego, pozostającego pod opieką lub przyjętego na wychowanie w ramach rodzony zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego.

UWAGA! Maksymalny okres ochrony podczas jednorazowej podróży może wynieść 21 dni. Łączny pobyt w podróży w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia nie może z kolei przekroczyć 45 dni.

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)