Ubezpieczenie PZU Cyber

Ubezpieczenie dedykowane jest lekarzom prowadzącym działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej i chroni przed skutkami ataków cybernetycznych oraz konsekwencjami naruszenia przepisów dotyczących prywatności, w tym RODO.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalistów (m.in. informatyków, prawników, agencji PR), którzy pomogą zminimalizować skutki zdarzenia;
 • rekompensatę utraconego zysku netto z powodu m.in. ataku hakerskiego czy złośliwego oprogramowania oraz pokrycie wydatków niezbędnych do podtrzymania działalności firmy;
 • pokrycie kar i kosztów związanych z naruszeniem norm obowiązujących przy akceptowaniu płatności kartami płatniczymi;
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych i poszkodowanych o zaistniałym incydencie (w tym m.in. pokrycie kosztów: porad prawnych, przygotowania korespondencji i jej wysyłki);
 • pokrycie kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.

WAŻNE! W ubezpieczeniu od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO (PZU Cyber) stosowany jest udział własny ubezpieczonego w każdej szkodzie w wysokości 2.500 PLN.

Warunkiem obligatoryjnym do przedstawienia oferty jest:

 • stosowanie przez ubezpieczonego oprogramowania antywirusowego w całej sieci;
 • stosowanie przez ubezpieczonego zapory (firewall) w całej sieci;
 • tworzenie kopii zapasowej istotnych danych co najmniej raz na 7 dni;
 • brak zdarzeń szkodowych tj. przestój trwający ponad 4 godziny lub jakiegokolwiek naruszenie, czy atak przy użyciu wirusa lub złośliwego kodu w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 • brak ujawnienia lub utraty danych wrażliwych lub osobowych, za które firma ponosi prawną odpowiedzialność w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej, w tym m.in. przedmiot, zakres, limity oraz wyłączenia ochrony dostępne są tutaj.

Przystąpienie do ubezpieczenia

Prosimy wypełnić poniższy formularz oraz wysłać go na adres:

pobierz formularz

 

Informacja o ubezpieczeniach zawodowych

 • tel.: +48 502 382 051 lub +48 126 19 17 18
 • fax: +48 126 19 17 30
 • piętro 2, pokój nr 2.13

Ubezpieczenia samochodu, domu i mieszkania

 • tel.: +48 792 770 377
 • ul. Pilotów 6, Kraków (w markecie Alma)